Mind Map คืออะไร

เราสามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้มากมายจาการสร้าง ผังมโนภาพหรือแผนที่ความคิด (อังกฤษ: Mind map) คือรูปจำลองที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่องโยงของมโนภาพที่สัมพันธ์กัน โดยใช้รูปภาพแทนมโนภาพหรือความคิด และเส้นลูกศรแทนลักษณะและทิศทางของความสัมพันธ์นั้น มีคำกำกับไว้ว่าภาพที่เราใช้แทนมโนภาพของอะไร เส้นลูกศรแทนความสัมพันธ์ในลักษณะและทิศทางใด ในบางครั้งมีการใช้การเน้นและแจกแจงเนื้อความด้วยสีและการวาดรูปประกอบ(ที่มา วิกิพีเดีย)

how-i-drew-my-mind-maps-e-book-300x229

เรามาเรียนรู้กันว่า จะนำ ผังมโนภาพหรือแผนที่ความคิด (Mind mapping) ไปใช้ในการจดจำสิ่งต่างที่เราได้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างไร

ดร.โทนี บูซาน ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำในเรื่องแผนที่ความคิด มาช่วยในการจดจำระยะยาวที่เรียกว่าวิธีเนโมนิก ซึ่งได้แก่การนำความรู้ใหม่ไปผูกโยงกับความรู้เดิมที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสมองซีกขวาโดยการจินตนาการ ด้วยหลักการใช้คำหลักเป็นตัวกำหนดแล้วขยายกิ่งก้านสาขาออกไป วิธีนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเรื่องการทำประชาคม การบันทึกคำบรรยาย

แนวทางการเขียน mind map

4dimension1

1.เริ่มที่ตรงกลางหน้ากระดาษด้วยรูปหรือหัวข้อ ใช้สีอย่างน้อย 3 สี
2.ใช้รูป, สัญลักษณ์, รหัส, ความหนา ตลอดที่ทำ Mind mapping
3.ให้เขียนคำสำคัญโดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก
4.คำแต่ละคำ หรือรูปแต่ละรูป จะต้องอยู่บนเส้นของตัวเอง
5.เส้นแต่ละเส้นต้องเชื่อมต่อกัน โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตรงกลางภาพ เส้นที่อยู่ตรงกลางจะมีขนาดหนา และจะยิ่งบางลงเมื่อห่างจากศูนย์กลาง
6.ขนาดความยาวของเส้นที่ลาก ยาวเท่ากับคำหรือรูป
7.ใช้สี รหัสส่วนตัว ตลอดที่ทำ Mind mapping
8.พัฒนารูปแบบ Mind mapping ของตัวเอง
9.ใช้วิธีเน้นข้อความ และแสดงความเป็นกลุ่มก้อนใน Mind mapping
10.รักษา Mind mapping ให้เข้าใจง่ายโดยการแบ่งความสำคัญเริ่มจากตรงกลาง ใช้การเรียงลำดับตัวเลข หรือใช้เส้นร่างเพื่อรักษาความเป็นกลุ่มก้อนของแต่ละกิ่ง

ในการจัดทำควรแนะนำให้นักเรียนเริ่มต้นจากตรงกลางหน้ากระดาษ รูปภาพไม่ควรใหญ่กว่าเหรียญ 10 บาท กิ่งที่แตกออกใช้สีไหน ให้ใช้สีเดียวกัน ตัวหนังสือต้องพอดีกับเส้น และอยู่บนเส้น เมื่อถึงกิ่งสุดท้ายควรวาดภาพ

เนื้อหาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระภาษาไทย ระดับชั้น ทุกช่วงชั้น

ประเด็นคำถามเพื่อนำไปสู่การอภิปรายในห้องเรียน

1. นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้จากการทำ Mind mapping ไปใช้อย่างไร

กิจกรรมเสนอแนะ

1. สามารถสอนได้ทุกสาระการเรียนรู้

2. ให้นักเรียนเสนอความคิดของนักเรียนอย่างหลากหลาย

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

ศิลปะ การออกแบบรูปภาพ การสร้างกิ่งกอ้ยและกิ่งแก้ว

ด.ญ.สุชญา  บุญทา เลขที่ 18 ชั้น ม.2/1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s